ADI SOYADI:Veysel YURDAKUL
GÖREVİ:Bitlis Valisi
ÖZGEÇMİŞİ:
1964Burdur- Bucak İlçesi Doğumlu,
1988Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye Bölümü Mezunu
1990-1991Greyland School of English, İngilizce Dil Eğitimi, Southampton, İngiltere
1992-1994Bozkurt Kaymakamı
1994-1996Hasankeyf Kaymakamı
1996-1998Bayburt Vali Yardımcısı-Vali Vekili
1998-2001Demre Kaymakamı
2001-2003Giresun Vali Yardımcısı-Vali Vekili
2004-2005Nottingham Üniversitesi MPA Master Derecesi, Nottingham İngiltere
2006AB Proje Yardım Ofisi ve Avrupa Yatırım Bankası Stajı Brüksel, Belçika
2006-2008Elmalı Kaymakamı ve CEUPA (Antalya Valiliği AB Projeleri Merkezi) Genel Koordinatörü
2008-2012Bağcılar Kaymakamı ve EUROBA (Bağcılar AB Projeleri Merkezi) Başkanı
2012-2014Bitlis Valisi
2014- Merkez Valisi


DENEYİMLER:
1-AB, DÜNYA BANKASI ve ARIP Projeleri Genel Koordinatörlüğü, Antalya, 2006-2008
2-Kuzey Iraklı Göçmenler Kamp Yönetimi, Batman -2003
AKADEMİK ÇALIŞMALARI:
1-Greyland School of English, İngiltere'nin Yön.Yapısı ve Kur. İncelenmesi, Southampton-1990-1991
2-Yüksek Teknolojiye Dayanan KOBİ'lerin Teşviki & Teş. Araç. -Beershabe Negev Enstitüsü, İsrail-2002
3-KOBİ'lerin Yerel Ekonomik Kalkınmada Rolü ve Önemi- IASIA, İstanbul, Türkiye-2003
4-Kaymakamların Liderlik Eğitimi Programı Hazırlanması, Nottingham, İngiltere-2004
5-Ulusal Yönetimleri Etkileyen AB Politikaları, Bern Üniversitesi, Bern, İsviçre-2005
6-Türkiye'nin AB Üyeliğinde Serbest Dolaşımın Etkileri-Mastertezi, Nottingham, İngiltere- 2004-2005
7-AB Ülkelerinde Aktif Vatandaşlık,Vastra Eğitim Merkezi, Karjaa, Finlandiya-2006
8-EUVP Kapsamında AB Proje Birimleri ve AYB (Avrupa Yatırım Bankası) Stajlarına İlişkin Rapor, Brüksel, Belçika, Strazburg Fransa, Luxemburg-2006
9-Ekonomik ve Sosyal Uyum Amacıyla Kapasite Artırılmasına Yönelik; Proje Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Semineri, GTZ ve DPT Ortak Organizasyonu, Ankara-2007
10-Lisbon Gündemi Çerçevesinde; Kurumların Çok Yönlü İşbirliği ve Bilinç Artırılması, EPIC, TEPAV ve İngiltere Büyükelçiliği Ortak Proje Semineri, Ankara-2007
11-IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları) Fonlarıyla Proje Hazırlama Semineri, Rotterdam-2008
PROJELERİ:
1-AB INTERREG III Sınırötesi İşbirliği Programı-Demre, Antalya-2001
2-Dünya Bankası-SRAP Kapsamında 4000 kişiye Seracılık, KASDEP kapsamında 600 aileye Hayvancılık Projesi – Elmalı, Antalya-2006,
3-32 adet Köy Bazlı Dünya Bankası (ARIP) Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projesi, Elmalı, Antalya-2006
4-Akdenize Kıyı Ülkelerin Atıksu Tesis Yönetici ve Teknik Personelinin Eğitim Rehberi Hazırlanması, Med- PACT Programı ,GATAB, Kemer, Antalya-2006
5-Akdeniz Belediyelerinde Yönetişim Modelinin Güçlendirilmesi, Meda-Alanya, Antalya-2006
6-İş-kur Fonlarıyla 3000 Kişiye İstihdam sağlanması Projesi-Bağcılar, İstanbul-2009
7-AB Fonu 240 Kişiye Doğalgaz Boru Kaynakçığı Alanında İstihdam Sağlanması-Bağcılar-İstanbul-2009
8-AB Fonu 200 Kişiye Soğutma Sektöründe İstihdam Projesi-Bağcılar-İstanbul-2009
KATILDIĞI ULUSLARARASI FAALİYETLER:
1-IFAD-UNDP Ordu-Giresun Kalkınma Projesi İl Koordinatörü, Giresun, 2001
2-JICA Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Giresun İl Sorumlusu, Giresun, 2002
3-America-San Diego Üniversitesi Giresun İli Master Planı Hz, Giresun, 2002
ALDIĞI ÖDÜLLER VE TAKDİRNAMELER:
1-2007 yılında birinci sınıfa ayrılmıştır.
2- 24 yıllık görev süresi boyunca; Olağanüstü Hal Bölge Valisi, dört il valisi ve bir bakandan takdirname almış olup; çeşitli üst düzey amirler ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilmiş teşekkür belgeleri ve sertifikalar bulunmaktadır
3-Demre ve Elmali Belediye meclislerinin aldığı kararlarla bu iki ilçenin fahri hemşehrisi olmuştur.